Mobilní plotové dílce pro dočasná řešení oplocení

Mobilní plotové dílce pro společenské akce i staveniště

mobilní plotové dílce

mobilní plotové dílce

Mobilní ploty jsou ideální volbou pro dočasná řešení, kdy je zapotřebí vymezit pohyb osob (technická zázemí s různou potřebou záběru plochy, zábrany na kulturních a společenských akcích, pomáhají ochránit majetek proti krádeži např. na staveništích, zajišťují dočasné hrazení míst komunálních oprav, havárií apod.) Plot z mobilních plotových dílců se skládá v základu z pozinkovaných svařovaných sítí a betonových patek, které tvoří jednoduchý stavebnicový systém. Mobilní plotové dílce lze za pomoci nadstavbového příslušenství doplnit např. o bezpečnostní spojovací prvky, které lze demontovat pouze za použití speciálních klíčů, mobilní plotový dílec snadno přetvoříte za pomoci mobilního závěsu a kolečka na otočné křídlo, které lze používat jako bránu.

Mobilní ploty a oplocení ceník